Warsztaty USG Klatki Piersiowej 2022

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych lekarzy na organizowaną przez grupę G-ECHO Pologne SPFP kolejną edycję Warsztatów USG Klatki Piersiowej, które odbędą się w dniu 04 czerwca 2022 roku w Poznaniu. Tym razem program szkolenia będzie obejmował głównie zagadnienia pediatryczne.

Szkolenie poprowadzi dr Gilles MANGIAPAN, niekwestionowany autorytet ultrasonografii płuc, twórca i założyciel działającej w ramach SPLF grupy G-ECHO https://formation.gecho.fr/?lang=pl oraz ekspert w dziedzinie USG pediatrycznego Céline Delestrain.

Warsztaty zostały objęte patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, są organizowane przez Klinikę Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej UMP.

Odbycie takiego kursu, dotąd możliwe jedynie we Francji, otwiera dostęp do kontynuacji szkolenia z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej G-ECHO. Portal umożliwia udział w cyklicznych ćwiczeniach i sesjach, sprawdzenie swej wiedzy poprzez zdanie 53 testów modułowych, rozpoznanie 10 przypadków klinicznych. Po 6-ciu miesiącach można przystąpić do egzaminu końcowego on-line i uzyskać certyfikat pierwszego poziomu szkolenia. Materiały są kompatybilne z wytycznymi i założeniami szkoleniowymi ERS.

Koszt całego szkolenia to 300 zł (przy wpłacie do końca kwietnia 250 zł), dla obecnych członków SPFP 150 zł (dotąd koszt samego szkolenia we Francji 200 euro). Język wykładowy polski. Zajęcia praktyczne w j. polskim i francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na polski.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej do dra Marcina Mikosia na adres: marcin@mikos.ws lub dr Iwony Patyk: iwonapatyk@yahoo.fr. Program, dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie SPFP: https://pneumologie-polfra.pl/g-echo-pologne-ultrasonografia-klatki-piersiowej-w-polsce/

Warsztaty USG kl. piersiowej dorosłych odbędą się 28 października 2022 w Kujawsko Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Translate »