Warsztaty USG Klatki Piersiowej, czerwiec 2022

6 czerwca 2022 roku w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach grupy G-ECHO Polska Stowarzyszenia Pneumologie France-Pologne, odbyły się Warsztaty USG klatki piersiowej, które zgromadziły 35 lekarzy – pediatrów, specjalistów chorób płuc i chorób płuc dzieci, lekarzy rodzinnych i internistów.

Odbycie takiego kursu, dotąd możliwe jedynie we Francji, otwiera dostęp do kontynuacji szkolenia z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej G-ECHO. Portal umożliwia udział w cyklicznych ćwiczeniach i sesjach, sprawdzenie swej wiedzy poprzez zdanie 53 testów modułowych, rozpoznanie 10 przypadków klinicznych. Po 6-ciu miesiącach można przystąpić do egzaminu końcowego on-line i uzyskać certyfikat pierwszego poziomu szkolenia. Materiały są kompatybilne z wytycznymi i założeniami szkoleniowymi ERS.

Koszt całego szkolenia to 300 zł (przy wpłacie do końca kwietnia 250 zł), dla obecnych członków SPFP 150 zł (dotąd koszt samego szkolenia we Francji 200 euro). Język wykładowy polski. Zajęcia praktyczne w j. polskim i francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na polski.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej do dra Marcina Mikosia na adres: marcin@mikos.ws lub dr Iwony Patyk: iwonapatyk@yahoo.fr. Program, dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie SPFP: https://pneumologie-polfra.pl/g-echo-pologne-ultrasonografia-klatki-piersiowej-w-polsce/

Warsztaty USG kl. piersiowej dorosłych odbędą się 28 października 2022 w Kujawsko Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Translate »