Stowarzyszenie „Pneumologie France Pologne”

Celem Stowarzyszenia „Pneumologie France Pologne” jest:

  1. Pogłębianie wiedzy w zakresie chorób płuc i pokrewnych dziedzin medycyny w oparciu o współpracę z pracownikami ochrony zdrowia posługującymi się językiem francuskim.
  2. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób płuc i w pokrewnych dziedzinach medycyny w oparciu o wymianę naukową z Francją i krajami francuskojęzycznymi.

Polsko-Francuskie Konferencje Pulmonologiczne odbywają się co roku w innym mieście Polski od 2005 roku. Tradycja ma związek ze współpracą ekspertów w zakresie chorób płuc z Polski i Francji.

Językiem wykładowym jest język francuski. Omawiane są zagadnienia związane z postępami w diagnostyce i leczeniu chorób płuc, w szczególności astmy, POChP, raka płuca oraz przypadki interdyscyplinarne chorób z zajęciem układu oddechowego.

Stałym punktem konferencji jest debata poświęcona porównaniu postępowania w danej jednostce chorobowej we Francji i w Polsce, np. w raku płuca, gruźlicy czy astmie.


Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pneumologie France Pologne

05-092 Dąbrowa gm. Łomianki
ul. Zachodnia 65
e-mail spolfra@gmail.com
KRS 0000743505
NIP 118 21 79 441

Translate »