Stypendia

Stypendia rządu francuskiego dla naukowców, doktorantów i studentów

Od blisko 55 lat Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych. Informacji na temat programów stypendialnych rządu francuskiego można szukać na stronie Institut français de Pologne w zakładce Stypendia

SPFP dysponuje środkami na stypendia konferencyjne L’Espace francophone de pneumologie (EFP)

Stowarzyszenie Pologne France Pneumologie – dzięki współpracy z L’Espace francophone de pneumologie (EFP) – dysponuje środkami na stypendia konferencyjne i staże dla młodych lekarzy pulmonologów w szpitalach klinicznych we Francji.

Aktualne oferty

nowe informacje wkrótce!

Translate »