G-ECHO Pologne: ultrasonografia klatki piersiowej w Polsce

Miło nam poinformować o powstaniu w ramach SPFP grupy G-ECHO Pologne,  której celem jest rozwijanie działalności dydaktycznej mającej na celu rozpowszechnianie ultrasonografii klatki piersiowej w Polsce.

Grupa działa w oparciu o sekcję G-ECHO SPLF, której twórcą i koordynatorem jest niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie dr Gilles Mangiapan.

Mimo przeszkód związanych z pandemią COVID -19, już 5 czerwca 2020 roku udało się zrealizować szkolenie w formie zdalnego warsztatu przeprowadzonego z Paryża przez dra Gillesa Mangiapana dla przyszłych  edukatorów w Bydgoszczy oraz satelitarnie w Warszawie.

Odbycie takiego kursu, dotąd realizowane jedynie we Francji, daje możliwość korzystania z platformy edukacyjnej opracowanej przez dra Mangiapana i jego współpracowników. Do walidacji certyfikatu pierwszego poziomu szkolenia wymagane są regularne zajęcia praktyczne USG klatki piersiowej, zdanie 53 egzaminów modułowych  w ciągu 6 miesięcy oraz zatwierdzenie 10 przypadków klinicznych na stronie internetowej. Całość zwieńczy egzamin końcowy.

Przyszli edukatorzy SPLF – lekarze: Aleksandra Bełz, Małgorzata Węcławek, Marcin Mikoś, Piotr Błasiak, Katarzyna Faber, Malwina Sołtysiak, pod przewodnictwem dr Iwony Patyk, prowadzą aktualnie tłumaczenie materiałów dydaktycznych G-ECHO na język polski, aby ułatwić dostęp do platformy wszystkim zainteresowanym ultrasonografią klatki piersiowej.

Wstępne szkolenie – warsztat „na żywo” w Polsce przeprowadzi dr Gilles Mangiapan 20 listopada 2020 roku w Bydgoszczy. Dla członków SPFP udział bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej do dr Iwony Patyk na adres:  iwonapatyk@yahoo.fr

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Translate »