Warsztaty USG Klatki Piersiowej G-ECHO Pologne w Bydgoszczy

12 czerwca 2021 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy odbyły się pierwsze Warsztaty USG Klatki Piersiowej. Szkolenie poprowadził  dr Gilles Mangiapan z Paryża, niekwestionowany autorytet ultrasonografii płuc,  twórca i założyciel działającej pod patronatem Francuskiego Towarzystwa Pneumologicznego (SPLF) sekcji naukowej G-ECHO https://formation.gecho.fr, która ma liczne centra kształcenia we Francji i innych krajach

Wcześniejsze  spotkania z naszym Wykładowcą podczas szkoleń i kongresów SPFP zaowocowały utworzeniem polskiej grupy G–ECHO Pologne pod przewodnictwem dr n.med. Iwony Patyk. Członkowie grupy uzyskali uprawnienia trenerów USG podczas równoważnych szkoleń, a także przetłumaczyli na język polski materiały internetowej platformy edukacyjnej G-ECHO. Portal umożliwia udział w cyklicznych ćwiczeniach i sesjach szkoleniowych i uzyskanie certyfikatu pierwszego poziomu szkolenia poprzez zdanie 53 mini-egzaminów modułowych, rozpoznanie 10 przypadków klinicznych w ciągu 6 miesięcy oraz zatwierdzenie egzaminu końcowego on-line. Materiały są kompatybilne z wytycznymi i założeniami szkoleniowymi ERS. Warunkiem dostępu do platformy jest odbycie kursu w jednym z Centrów Szkoleniowych.

Zaangażowanie dyrekcji i zespołu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii oraz Stowarzyszenia Pneumologie France Pologne (SPFP) pozwoliło wykazać się perfekcyjną organizacją kursu i otwarciem  pierwszego w Polsce ośrodka szkoleniowego G-ECHO w Oddziale Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej w Bydgoszczy . 

Relacja z warsztatów G-ECHO w telewizji regionalnej: https://bydgoszcz.tvp.pl/54311593/nowe-mozliwosci-diagnozowania-chorob-pluc

Kontakt w sprawie warsztatów: dr Iwona Patyk iwonapatyk@yahoo.fr

Translate »