O NAS

Osiągnięcia francuskiej pulmonologii są nieocenione, a w dobie rosnącej zachorowalności na tak poważne choroby, jak rak płuca, POChP, czy infekcje, w tym gruźlicze, niezwykle cenne jest bezpośrednie czerpanie wiedzy z wartościowych źródeł, toteż nieoceniony są kontakty lekarzy z ośrodków akademickich i pozaakademickich z różnych stron Polski z kolegami z Francji. Spotkania polskich i francuskich pulmonologów mają także ogromne znaczenie kulturowe dzięki wykorzystaniu znajomości pięknego języka francuskiego.

Nieformalna grupa polskich pulmonologów władających językiem francuskim liczy obecnie ponad 120 osób i stale rośnie. Dlatego Stowarzyszenie „Pneumologie France Pologne” inicjuje i wspiera badania naukowe w dziedzinie chorób płuc i w pokrewnych dziedzinach medycyny w oparciu o wymianę naukową z Francją i krajami francuskojęzycznymi. Naszym celem jest pogłębianie wiedzy w zakresie chorób płuc i pokrewnych dziedzin medycyny, w oparciu o współpracę z pracownikami ochrony zdrowia posługującymi się językiem francuskim.

Przyłącz się do nas!

Organizujemy kolejną Konferencję SPFP, tym razem w Katowicach. Warunki są wspaniałe, miasto niezwykłe. Ponosimy koszty organizacji, zatem apelujemy o zapisywanie się do Stowarzyszenia, składka jednorazowa, ale pomnożona przez liczbę nowych członków bardzo wzmocni nasz budżet. Dwa kroki: wypełnienie deklaracji oraz wpłata na konto: 150 zł od dojrzałych, 100 zł dla kandydatów poniżej 35 r.ż.

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Pneumologie France Pologne (SPFP)

Tradycję corocznych jesiennych spotkań specjalistów-pulmonologów z Polski i Francji zapoczątkowali Profesorowie Jan Zieliński i Francois Bonnaud w 2006 roku. Kolejne konferencje gościły w polskich miastach uniwersyteckich: w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i Białymstoku. Konferencjom patronowała Ambasada Francuska, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, władze uczelni medycznych oraz przedstawiciele władz miejskich.

Jubileuszową X Polsko-Francuską Konferencję Pulmonologiczną w 2015 roku zorganizowaliśmy w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

XI Polsko-Francuska Konferencja Pulmonologiczna odbyła się wrześniu 2016 roku w WarszawieUdział w niej wzięło około 100 osób – specjalistów i młodych lekarzy. Dzięki sukcesom poprzednich Konferencji, rozpoczęliśmy współpracę z Francuskim Towarzystwem Chorób Płuc SPLF (Société de pneumologie de langue francaise) poprzez l’Espace Francophone de Pneumologie (l’EFP). Konferencja była połączona z Konferencją l’EFP z udziałem gości z krajów frankofońskich: Rumunii, Mołdawii, Belgii, Szwajcarii, Kanady i licznych wykładowców z Francji. Owocem nawiązanej współpracy było zaproszenie i pokrycie kosztów udziału 12 młodych polskich lekarzy-naukowców w prestiżowym Kongresie Francuskiego Towarzystwa Pulmonologicznego w Marsylii.

XII Polsko-Francuska Konferencja Pulmonologiczna odbyła się w dniach 29 września – 1 października 2017 roku Białymstoku, zaś XIII Polsko-Francuska Konferencja Pulmonologiczna we wrześniu 2018 roku w Zakopanem, w 2019 roku w Łodzi . Kolejna – w Katowicach, zapraszamy!

Translate »