XVII Polsko-Francuska Konferencja Pulmonologiczna w Krakowie już za nami

W dniach 6-8 października bieżącego roku odbyła się XVII Polsko Francuska Konferencja Pulmonologiczna. Miejscem obrad był Hotel PURO na Kazimierzu w Krakowie. Miejsce bardzo przyjazne, w nowoczesnym wystroju i ze skandynawską funkcjonalnością. W Konferencji wzięło udział 40 uczestników. Gościliśmy 6 wykładowców z Francji, dwóch z Rumunii. Polscy wykładowcy reprezentowali ośrodki akademickie z całego kraju. 

W dniu poprzedzającym główne obrady kilka osób spotkało się by przedyskutować założenia współpracy w ramach projektu Płuco Kobiety. Ustalono, że warto podjąć badania tym zakresie, w szczególności odnośnie odrębności astmy i POChP u kobiet. 

Głównym dniem obrad była sobota, 7 października. Krótką ceremonię otwarcia Konferencji uświetniło wystąpienie prorektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. Filipa Gołkowskiego. Pierwsza sesja była poświęcona osiągnięciom w zakresie mikrobiologii. Otworzył  ją znakomity wykład dr Heleny Salvator na temat związku zaburzeń w układzie oddechowym z niedoborami immunologicznymi. Nowym członkiem SPFP jest prof. Tomasz Jagielski z Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował zagadnienia związane z transmisją gruźlicy, w szczególności lekoopornej. Prof. Claire Andrejak, stała uczestniczka naszych Konferencji, jest światową ekspertką w zakresie mikrobiologii. W centrum jej badań są zagadnienia związane z prątkami niegruźliczymi i im poświęcony był wykład. Dr Piotr Błasiak i dr Marta Kwiatkowska przedstawili doświadczenie własne z, kolejno – aktynomikozą i zapaleniem zatok. 

Tematyka raka płuca zawsze gości na naszych konferencjach. Tym razem omawiany był aspekt praktyczny – prof. Louis Jean Couderc zaprezentował potencjalne znaczenie tak zwanego „elektronicznego nosa” w wykrywaniu raka, Dr Helena Doubre – postępowanie w chorobie zatorowo-zakrzepowej towarzyszącej rakowi, a prof. Aldona Jankowska zagadnienia komunikacji z pacjentem z poważnym rozpoznaniem onkologicznym. 

Ciekawym przerywnikiem była kolejna sesja zagadnień różnych. Wykład dr Mateo Sanchisa dotyczył postępowania w przypadku nienowotworowych chorób opłucnej. Prof. Janusz Hałuszka zwrócił uwagę na znaczenie resekcji torbielowatych zmian wrodzonych płuc. Gość z Rumunii, dr Marius Balint-Gib omówił szkodliwy wpływ nikotynizmu na przebieg zaburzeń oddychania podczas snu. 

Ostatnia sesja dotyczyła chorób obturacyjnych. Podczas konferencji skupiono się na POChP i niewydolności oddechowej. Drugi gość z Rumunii, dr Bogdan Mincu zaprezentował nowe techniki rozpoznawania POChP, łączące metody obrazowe z czynnościowymi. Dr Jacek Nasiłowski we współpracy z firmą VitalAire prowadzi pilotażowy i obiecujący program telenadzoru u pacjentów stosujących wentylację nieinwazyjną. Prof. Antoine Cuvelier ponownie zaszczycił nas obecnością, przedstawiając tym razem program diagnostyki i postępowania w niedoborze alfa-1 antytrypsyny. 

Ten niezwykle bogaty program był wynikiem udziału dr Heleny Salvator ze strony francuskiej i naszego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego. 

Nieodłącznym atutem Konferencji jest możliwość kontaktów osobistych i kultywowania znajomości języka francuskiego. Tak było i tym razem, co znalazło uznanie u wszystkich uczestników. Rangę Konferencji podkreśla patronat Instytutu Francuskiego. Dzięki sponsorom Konferencji udało się i tym razem zapewnić właściwą oprawę, w tym wspólny posiłek w zabytkowej restauracji Krakowa. 

Podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia przedstawiono stosowne sprawozdania, omówiono sprawy bieżące i zaplanowano kolejną, XVIII Konferencję w Gdańsku, na 14-16 czerwca 2024 roku.

Translate »