XV konferencja Stowarzyszenia Pneumologie France Pologne w Katowicach przeniesiona na rok 2021

Niepewna sytuacja epidemiczna oraz informacje Kolegów z Francji o przełożeniu na późniejszy czas wszystkich tegorocznych konferencji, skłoniła nas do podjęcia decyzji o przeniesieniu XVeme Seminaire Pologne–France de Pneumologie na przyszły rok. Wstępny termin to 25-26 września 2021 roku.

Translate »