Warsztaty USG Klatki Piersiowej w Bydgoszczy – relacja

W dniach 28-29 października 2022 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, odbyła się kolejna edycja Warsztatów ultrasonografii klatki piersiowej zorganizowanych przez grupę G-ECHO Pologne naszego Stowarzyszenia pod kierownictwem dr n.med. Iwony Patyk.

I tym razem towarzyszył nam ekspert dr n.med. Gilles Mangiapan z Paryża, założyciel i lider grupy roboczej G-ECHO https://formation.gecho.fr Francuskiego Towarzystwa Pneumologicznego (SPLF), która ma liczne centra kształcenia we Francji i wielu innych krajach, a pierwszy ośrodek w Polsce powstał w Oddziale Szybkiej Diagnostyki KPCP podczas czerwcowych warsztatów w 2021 roku. 

Odbycie kursu  daje możliwość szkolenia z wykorzystaniem internetowej  platformy edukacyjnej  G-ECHO. Do walidacji certyfikatu pierwszego poziomu szkolenia wymagane są regularne zajęcia praktyczne USG klatki piersiowej, zdanie 53 egzaminów modułowych  w ciągu 6 miesięcy oraz zatwierdzenie 10 przypadków klinicznych na stronie internetowej. Całość wieńczy egzamin końcowy.  Materiały dydaktyczne są kompatybilne z wytycznymi i założeniami szkoleniowymi ERS.

Najbliższe szkolenia:

Poznań, USG płuc dzieci i dorosłych, 17-18.06.2023 r., zgłoszenia marcin@mikos.ws

Wrocław, USG w pneumonologii i torakochirurgii, 20-21.10.2023r., zgłoszenia blasiakpiotr@gmail.com

Bydgoszcz, USG klatki piersiowej dorosłych, listopad/grudzień 2023 r., zgłoszenia iwonapatyk@yahoo.fr

Translate »