Warsztaty USG Klatki Piersiowej – październik 2022, Bydgoszcz

Serdecznie zapraszamy  zainteresowanych lekarzy na kolejną edycję warsztatów USG Klatki Piersiowej organizowanych przez grupę G-ECHO Pologne( GEP) oraz Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii (KPCP)  w dniu 29 października 2022 roku w Bydgoszczy. 

Szkolenie poprowadzą edukatorzy GEP pod kierownictwem  niekwestionowanego autorytetu i propagatora  ultrasonografii płuc,  dr Gilles MANGIAPAN, lidera i założyciela  działającej w ramach SPLF grupy G -ECHO  https://formation.gecho.fr/?lang=pl.

Odbycie takiego kursu,  daje możliwość szkolenia z wykorzystaniem   internetowej  platformy edukacyjnej  G-ECHO. Do walidacji certyfikatu pierwszego poziomu szkolenia wymagane są regularne zajęcia praktyczne USG klatki piersiowej, zdanie 53 egzaminów modułowych  w ciągu 6 miesięcy oraz zatwierdzenie 10 przypadków klinicznych na stronie internetowej. Całość wieńczy egzamin końcowy.  Materiały dydaktyczne są kompatybilne z wytycznymi i założeniami szkoleniowymi ERS.

Jednorazowa opłata wpisowa obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dostęp samoszkolenia on-line i wynosi 500 zł  przy wpłacie do 15 września 2022r, po tym okresie 600 zł. Dla pracowników KPCP oraz członków SPFP odpowiednio – 400 lub 500 zł. Nr konta do pobrania na stronie SPFP https://pneumologie-polfra.pl/przylacz-sie/.

Język wykładowy polski. Zajęcia praktyczne w języku polskim i francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym . 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej do dr Iwony Patyk na adres:  iwonapatyk@yahoo.fr W załączeniu program ramowy poprzednich edycji, program szczegółowy oraz dodatkowe informacje będą przesyłane na bieżąco.

Translate »