Warsztaty USG Klatki Piersiowej, czerwiec 2022 – Atelier d’échographie thoracique 2022

6 czerwca 2022 roku w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach grupy G-ECHO Polska Stowarzyszenia Pneumologie France-Pologne odbyły się Warsztaty USG klatki piersiowej.

Warsztaty zgromadziły 35 lekarzy – pediatrów, specjalistów chorób płuc i chorób płuc dzieci, lekarzy rodzinnych i internistów.
Patronat honorowy objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. A. Tykarski.
Celem szkolenia było zwiększenie kompetencji lekarzy poprzez naukę podstawowych zasad obrazowania płuc przy pomocy ultrasonografii, opracowanych przez G-ECHO oraz propagowanie ultrasonografii jako metody diagnozowania chorób klatki piersiowej. Wykładowcami byli lekarze polscy należący do grupy G-ECHO Pologne oraz eksperci francuscy: Dr Gilles Mangiapan (internista, pulmonolog) i Dr Céline Delestrain (pediatra, pulmonolog dziecięcy, ekspert w zakresie chorób rzadkich układu oddechowego) z podparyskiego ośrodka CHI Créteil.
W części praktycznej wykonaliśmy badania USG płuc u 45 pacjentów – dorosłych i dzieci (pacjenci zdrowi oraz z chorobami płuc i opłucnej, w tym dzieci z chorobami rzadkimi  oraz wadami wrodzonymi układu oddechowego).
Zapraszamy na kolejne, już planowane szkolenia grupy G-ECHO Pologne – informacje na stronie Stowarzyszenia Pneumologie France-Pologne.

Translate »