Walne zebranie i wybory w Stowarzyszeniu Pneumologie France Pologne

Podczas XVI konferencji w Katowicach spotkaliśmy się na walnym zebraniu Członków w celu podsumowania rocznej pracy oraz przeprowadzenia wyborów władz Stowarzyszenia PFP nowej kadencji.

Prof. Joanna Domagała-Kulawik została ponownie wybrana Prezesem Stowarzyszenia; na Członków Zarządu powołaliśmy dr Martę Maskey-Warzęchowską, dr Iwona Patyk oraz dr Agatę Raniszewską. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dr Piotr Gutkowski, dr Katarzyna Białek-Gosk i dr Dorota Kuryga.

Gratulujemy!

Translate »