Seminarium on-line w grudniu

Organizujemy w grudniu seminarium on-line “Infections du système respiratoire” o bieżących wyzwaniach związanych z infekcjami układu oddechowego (innymi niż COVID). Udział potwierdziło już czterech wykładowców z Francji, czekamy na propozycje wystąpień z Waszej strony.  

Wkrótce podamy szczegóły dotyczące programu i sposobu uczestnictwa. Zapraszamy!

Translate »