28e édition du Congrès de Pneumologie de Langue Française (CPLF) w Lille, 26 – 28 stycznia 2024 – nasza relacja

Uczestniczyliśmy w 28 Kongresie Pulmonologicznym CPLF – 28e Congrès de Pneumologie de Langue Française, 26-28 janvier, 2024 w Lille. Reprezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie w liczbie siedmiu osób, zakwaterowanie zapewniło nam Francuskie Towarzystwo Pulmonologiczne (SPLF) i firma „France Oxygen”, stypendia na pokrycie opłaty wpisowej ufundowało nasze Stowarzyszenie.

Przesłaniem tegorocznego Kongresu była ewolucja chorób układu oddechowego wraz wiekiem: „Płuca na każdym etapie życia„. Znalazło to odzwierciedlenie w tematyce poszczególnych sesji.

https://www.pneumologie-developpement.fr/congres-pneumologie/Programme/LesSessions

Ponadto program wypełniły zagadnienia o szerokim zakresie. Obrady odbywały się w typowych dla CPLF sesjach: plenarnych, warsztatowych, prezentacji ustnych, plakatowych, sesji sponsorowanych oraz spotkań grup roboczych. W piątkowe przedpołudnie odbyły się kursy poświęcone głównym grupom chorób układu oddechowego. Warto podkreślić, że udział w kursach dla uczestników Kongresu jest bezpłatny. W godzinach południowych dokonano otwarcia Kongresu, z udziałem organizatorów i władz CPLF. Dr Philippe Charlier, patomorfolog nazywany również „Indianą Jonesem cmentarzy”, opowiadał o historii Francji z punktu widzenia chorób, które dotknęły jej władców: „Mourir d’une infection: quand la science explore l’histoire!”

Równolegle odbywało się kilka sesji. W efekcie każdy z nas korzystał z innych prelekcji, co pozwoliło później wymienić się spostrzeżeniami. Wykłady były jak zwykle bardzo rzetelne, praktyczne i oparte na głębokiej, aktualnej wiedzy teoretycznej. Naturalnie osobisty udział w konferencji naukowej jest okazją do niezwykle ważnych spotkań i poszerzenia horyzontów. Tak było i tym razem, jakkolwiek czas był dość ograniczony. Skorzystaliśmy z zaproszenia do udziału w spotkaniu „Espace Francophone de Pneumologie”, co dało nam szansę ponownie osobiście porozmawiać z kolegami z Zarządu SPLF i utrzymać relacje z przedstawicielami ośrodków frankofońskich i frankofilskich na całym świecie. Ciekawym ułatwieniem jest możliwość odsłuchania części z wykładów w późniejszym terminie – do 15go maja 2024 roku.

Zachęcamy do wysyłania streszczeń na następny kongres, który odbędzie się w Marsylii pod koniec stycznia 2025 roku. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najwięcej osób, którym przyjęto prace na Kongres, wzięło w nim udział.

Data Kongresu zbiegła się z 32. finałem  WOŚP, w tym roku ukierunkowanej na pomoc pulmonologii. Mieliśmy niezwykła okazję odwiedzenia Sztabu WOŚP w Lille. Jest to jeden z dwóch sztabów we Francji, drugi jest w Paryżu. Sztab w Lille jest niezwykle prężny, w tym roku zebrano 18 494,16 €. Poznaliśmy wielu Polaków zamieszkujących w Lille i okolicach, utrzymujących ze sobą kontakt i przygotowujących huczne obchody finału WOŚP.

Translate »