27e édition du Congrès de Pneumologie de Langue Française (CPLF), 27-29 stycznia 2023 – relacja

Kongres Pulmonologiczny 27e édition du Congrès de Pneumologie de Langue Française – 27e CPLF odbywał się w Marsylii w dniach 27-29 stycznia br. Kongres miał formę hybrydową, jakkolwiek nie wszystkie sesje były transmitowane, a więc szczęśliwi byli ci, którzy mogli uczestniczyć w nim bezpośrednio. Wśród nich i my – członkinie i członkowie Stowarzyszenia, w sumie osiem osób. Zakwaterowanie zapewniło nam Francuskie Towarzystwo Pulmonologiczne (SPLF) i firma „France Oxygen”. Stypendia na pokrycie opłaty wpisowej ufundowało nasze Stowarzyszenie.

Przesłaniem Kongresu były zagadnienia obrazowania zmian w układzie oddechowym, tym niemniej jednak program wypełniła tematyka o znacznie szerszym zakresie. Obrady odbywały się w typowych dla CPLF sesjach: plenarnych, warsztatowych, prezentacji ustnych, plakatowych, sesji sponsorowanych oraz spotkań grup roboczych. W piątkowe przedpołudnie odbyły się kursy (10) poświęcone głównym grupom chorób układu oddechowego, bezpłatne dla uczestników Kongresu.

W godzinach południowym dokonano otwarcia Kongresu, z udziałem organizatorów i prezydenta CPLF, panów: Hugues Morel, Hervé Pegliasco oraz Jésus Gonzalez-Bermejo. Wspaniały wykład inauguracyjny wygłosiła pr. Nadia Haddad, zatytułowany Chauves-souris, dromadaires ou autres drôles d’oiseaux : pourquoi faut-il prendre le train du One Health ? Prelegentka jest profesorem weterynarii i jej wykład przeniósł słuchaczy w nowe obszary wiedzy, bardzo cennej dla pulmonologów i świetnie zilustrowanej. Po tym wykładzie program Kongresu potoczył się intensywnie. Równolegle odbywało się do dziesięciu sesji, co uniemożliwiało wysłuchanie wielu interesujących wykładów. W efekcie każdy z nas korzystał z innych sesji, co pozwoliło później wymienić się spostrzeżeniami. Jak zwykle bardzo rzetelne, praktyczne i oparte na głębokiej wiedzy teoretycznej wykłady dotyczyły chorób śródmiąższowych, przedstawiono także wiele nowych rekomendacji postępowania w raku płuca. Omawiano zagadnienia związane z COVID i innymi infekcjami – trzeba zaznaczyć, że specjaliści francuscy mają ogromne osiągnięcia w mikrobiologii. Dyskutowano również nowe zalecenia wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego. Pełny program Kongresu można znaleźć na stronie https://www.pneumologie-developpement.fr/congres-pneumologie/

Naturalnie osobisty udział w konferencji naukowej jest okazją do niezwykle ważnych spotkań i poszerzenia horyzontów. Tak było i tym razem, jakkolwiek czas był dość ograniczony. Skorzystaliśmy z zaproszenia do udziału w spotkaniu l’EFP, co dało nam szansę ponownie osobiście porozmawiać z kolegami z Zarządu oraz zapoznać się z działalnością dosłownie na całym świecie.

Zachęcamy do wysyłania streszczeń na następny kongres, który odbędzie się w Lille pod koniec stycznia 2024. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najwięcej osób z naszego Stowarzyszenia wzięło w nim udział.

(JDK)

Translate »